Những điểm bỏ phiếu khác thường trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ

Điểm bỏ phiếu có thể nằm ở vỉa hè, phòng giặt công cộng, hay trong chùa nhằm đảm bảo tính thuận tiện cho cử tri Mỹ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment