Những công ty chỉ làm việc 4 ngày một tuần

Khoảng 10% các công ty sẵn sàng tạo điều kiện để nhân viên bắt đầu nghỉ cuối tuần từ thứ sáu, theo báo cáo của Hiệp hội Quản lý nhân lực tại Mỹ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment