Những con số thú vị về cách tiêu tiền của người Việt

Theo những con số mới nhất được công bố từ công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, 85 trên 100 người Việt đang thay đổi thói quen tiêu dùng của mình. Người Việt trong năm 2014 sử dụng phần lớn thu nhập của mình cho các chi phí duy trì cuộc sống... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment