Những câu nói để đời của Lý Quang Diệu

Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo tài ba đã dẫn dắt đất nước này từ một làng chài trở thành một trong những trung tâm tài chính toàn cầu. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment