Những binh lính đặc biệt của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ có cả một đội quân cá heo, sư tử biển, được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ dò tìm thủy lôi, phát hiện người nhái, trinh sát. Ngoài ra, Hải quân... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment