Nhóm nhà xe cướp tiền khách từng bị bắt nhưng vẫn lộng hành

Trung "tóc dài" (Trung "đầu vàng" - Quách Hoàng Trung) bị đưa đi giáo dục bắt buộc, mới hết hạn về địa phương. Nhóm Đáng và Tâm "heo" đã bị bắt quả tang về hành vi tương tự. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment