Nhìn lại 30 năm hệ điều hành Windows

Windows 1.0 (1985) Phiên bản đầu tiên của Windows MS-DOS. Người dùng lần đầu tiên có thể sử dụng chuột để truy cập vào các cửa sổ thay bằng các câu lệnh rườm rà. Tuy nhiên, Windows 1.0 không được sử dụng rộng rãi. ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment