Nhiều nơi ở Hà Nội tắt đèn hưởng ứng "Giờ trái đất’

Hưởng ứng sự kiện này, Thành phố Hà Nội đã thực hiện đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo trong 1 giờ tại các trụ sở cơ quan, công sở, một số khu vực công cộng trên các tuyến phố. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment