Nhiều người Mỹ ‘không ưa’ các ứng viên tổng thống Mỹ

Nhiều cử tri ở New York, trung tâm tài chính của Mỹ, đến đây không phải vì hào hứng với một ứng viên nào mà chỉ là sợ hãi về viễn cảnh ứng viên còn lại sẽ đắc cử. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment