Nhiều người mong bà Obama sẽ tranh cử tổng thống năm 2020

Thất vọng sau khi Donald Trump đắc cử, nhiều người ủng hộ bà Hillary Clinton kỳ vọng Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2020. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment