Nhật sửa luật, người 18 tuổi được tự do kết hôn nhưng bị cấm uống rượu

Tuổi trưởng thành sẽ đến sớm hơn với nhiều người dân Nhật Bản sau khi nước này thông qua đạo luật thay đổi độ tuổi trưởng thành từ 20 tuổi xuống 18 tuổi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment