Nhặt được điện thoại gắn 112 viên kim cương trên máy bay

Nhân viên kỹ thuật hàng không thuộc Công ty Kỹ thuật máy bay (Vaeco) nhặt được 1 chiếc điện thoại Nokia 8800E có gắn 112 viên kim cương. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment