Nhân viên điều phối giao hàng cấu kết bảo vệ rút lõi siêu thị Metro Thăng Long

Lợi dụng là nhân viên điều phối giao hàng trực tiếp vào các quầy hàng, Phạm Bằng Tâm đã thông đồng với một số nhân viên bảo vệ siêu thị Metro Thăng Long - đường Phạm Văn Đồng, cùng các đối tượng bên ngoài trộm cắp số lượng lớn hàng hóa. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment