Nhân viên đâm bẹp xe BMW của khách, đại lý từ chối đền xe mới

Nhân viên đại lý BMW ở Hà Nam (Trung Quốc) chở khách đi làm giấy tờ thì gây tai nạn do vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment