Nhân viên chiếm đoạt xe của đồng nghiệp rồi đòi tiền chuộc

Được đồng nghiệp nhờ đi lấy xe, Trí đã chiếm đoạt rồi tẩu thoát. Sau đó, anh ta gọi điện cho chủ xe đòi tiền chuộc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment