Nhà tre Việt Nam chiến thắng ở giải thưởng WAN

Ngôi nhà rộng 44 m2 có khả năng chịu đựng được thiên tai vừa nhận giải nhất kiến trúc WAN Award ở hạng mục Không gian nhỏ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment