Nhà sử học Dương Trung Quốc: “Hòa giải dân tộc là quá trình lâu dài”

(Dân trí) - “Giải phóng không chỉ hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc, mà quan trọng nhất, thiêng liêng nhất là thống nhất nước nhà. Ngày nay, rõ ràng chúng ta đang nối tiếp sự nghiệp ấy bằng việc bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment