Nhà máy 8.100 tỷ thành sắt gỉ: Xử lý nghiêm cán bộ liên quan

Những cán bộ có trách nhiệm và liên quan đến dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên đã và sẽ tiếp tục bị xử lý nghiêm, nhưng dự án vẫn tiếp tục. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment