Nhà máy 8.100 tỷ thành đống sắt gỉ

Thuê nhà thầu Trung Quốc xây nhà máy từ năm 2007 với số vốn hơn 8.100 tỷ đồng, nhưng đến nay nhà máy vẫn… “đắp chiếu”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment