Nha khoa Quốc tế Việt Pháp – một phong cách châu Âu tại Hà Nội

Được thành lập bởi đội ngũ Bác sĩ đều đã được đào tạo và tu nghiệp nước ngoài nhiều năm, những sáng lập viên của nha khoa Quốc tế Việt Pháp hiểu và mong muốn rằng phải thiết lập một cơ sở nha khoa có tầm vóc, quy mô trên đất nước mình Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment