Nhà đầu tư tố Đà Nẵng ưu ái cho người nhà

Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư giải trí Đệ Nhất (gọi tắt là Công ty Đệ Nhất) Mark Ronald Richards vừa có đơn khiếu nại gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment