“Nhà đầu tư nhỏ” gửi đơn lên Trung ương “đòi lại công bằng”

(Dân trí) - Qua 2 cuộc đối thoại với lãnh đạo TP Đà Nẵng không thành mà “nhà đầu tư lớn” đã tiến hành xây dựng, các “nhà đầu tư nhỏ” quyết định gửi đơn đến Trung ương, Bí thư và Chủ tịch TP Đà Nẵng cùng các cơ quan báo chí để “đòi lại công bằng”.
 >>  Muốn lấy đất “nhà đầu tư nhỏ” giao “nhà đầu tư lớn”, Đà Nẵng bị dân phản ứng Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment