Nhà băng thưởng Tết: Nhân viên chỉ còn biết an phận

Đến thời điểm này, rất nhiều ngân hàng (NH) thương mại đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với lợi nhuận đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra. Không chỉ các ông lớn NH thương mại nhà nước, nhiều NH cổ phần cũng hoàn toàn mục tiêu với kết quả... Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment