Nguyên Phó chủ tịch HN: ‘Lỗ hổng’ quy hoạch nằm ở lợi ích

"Quy hoạch của Hà Nội thì rất rành mạch, nhưng thực tế thực hiện thì lại khác. Tôi cho là 'lỗ hổng' nằm ở lợi ích" Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment