Nguyễn Kim tặng 5.000 phiếu bảo trì máy lạnh miễn phí

Triển khai đồng thời với “Giải pháp mùa nóng sắp đến” tại hệ thống 21 trung tâm mua sắm trên toàn quốc và nguyenkim.com, Nguyễn Kim tặng 5.000 phiếu bảo trì vệ sinh máy lạnh miễn phí cho khách mua trước ngày 20/3. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment