Người tù đấu trí với CIA “trong xà lim trắng toát”

(Dân trí) - Một gương mặt điển hình của lực lượng An ninh T4 là đồng chí Nguyễn Tài. Khi bị địch bắt bớ, tra tấn, thẩm vấn trong xà lim đặc biệt giữa Sài Gòn, ông đã khiến những chuyên viên thẩm vấn có trình độ cao nhất của CIA điên đầu nao núng.  >> Những “chú Lượm” giữa nội đô Sài Gòn  >> Vào hang cọp bắt hổ quy hàng! Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment