Người tổ chức mạng lưới điệp báo ‘phủ’ khắp chính quyền Sài Gòn

40 năm sau ngày giải phóng đất nước, đại tá Hoàng Đạo – nguyên trưởng ban điệp báo chiến dịch, cục 2 Quân báo của Bộ Tham mưu miền, ngồi nhớ lại hồi ức của một thời. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment