"Người tố cáo tham nhũng không đặt việc được khen thưởng lên hàng đầu"

(Dân trí) - Từ hôm nay, cá nhân giúp Nhà nước thu hồi tài sản tham nhũng giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở (tương đương trên 690 triệu đồng) sẽ được xét thưởng vượt mức quy định với mức cao nhất lên tới gần 3,45 tỷ đồng.  >> Từ 1/5, người tố cáo tham nhũng xuất sắc có thể được thưởng 3,45 tỷ đồng Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment