Người phụ nữ hiện đại qua góc nhìn của cô bạn đa tài

Nguyễn Thanh Thủy (khóa 11, chuyên ngành Quản lý Nhà nước về kinh tế) là thủ khoa đầu ra của Học viện Hành chính Quốc gia, với điểm tổng kết cao ngất: 8,82. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment