Người phụ nữ gom 1.500 thỏi thuốc nổ

Bà Loan mua hàng trăm kg thuốc nổ, dây cháy chậm sau đó đem về các xã miền biển bán cho các chủ tàu cá. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment