Người nước ngoài đổ vốn mạnh vào nhà đất Việt Nam

Khác với người mua nhà trong nước, khách ngoại không quan tâm đến thời gian sở hữu nhà bao lâu, mà chủ yếu tìm hiểu cơ chế, chính sách, phương thức mua bán, tiện tích nhận được. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment