Người Mỹ xếp hàng trước cả tuần chờ Black Friday

Nhiều người Mỹ đã mang lều bạt để qua đêm trước các cửa hàng, siêu thị nhằm kiếm được vị trí thuận lợi để săn hàng ngày Thứ sáu đen. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment