Người mang quan tài đặt ở chợ Ninh Hiệp được giảm án tù

TAND Hà Nội giảm 3 tháng tù cho người đàn bà 67 tuổi đặt quan tài, rủ tiểu thương cản trở việc xây chợ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment