Người gốc Việt kỳ vọng nước Mỹ đột phá dưới thời Donald Trump

Người gốc Việt ở Mỹ cho rằng việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống gây bất ngờ vì trái với phần lớn dự đoán nhưng sẽ mang lại cho cường quốc này một luồng gió mới.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment