Người giàu bỏ phiếu cho Trump

Các thăm dò sau bầu cử cho thấy Donald Trump được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhóm cử tri da trắng và giàu có ở Mỹ, trong đó có cả nhóm da trắng có học thức và các cử tri nữ da trắng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment