Người dùng Facebook gặp khó với ảnh đại diện ba màu Pháp

Một số người dùng đã đổi ảnh đại diện với bộ lọc ba màu tượng trưng cho cờ Pháp gặp khó khăn khi quay trở lại như cũ.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment