Người đưa cà pháo, nước mắm ‘tấn công’ thị trường Mỹ

Định cư tại Mỹ năm 1979, 10 năm sau, ông Quách Hưng Tòng trở về Việt Nam thăm người thân. Nhưng rồi ông phát hiện ra những tiềm năng về kinh tế, và ông trở thành một trong những doanh nhân đầu tiên quay lại thị trường Mỹ bằng những sản phẩm Việt... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment