Người đồng tính vẫn được gọi vào quân đội

Sau nhiều tranh luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa gửi đến các vị đại biểu Quốc hội báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Tại đây, nhiều ý kiến về dự án luật đã được giải trình, trong đó có cả đề nghị... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment