Người dân tiếc thương ông Lý Quang Diệu

Tất cả người dân đảo quốc sư tử đã đồng loạt thể hiện lòng tiếc thương và những tình cảm thiêng liêng dành cho nhà sáng lập đất nước Lý Quang Diệu sau khi hay tin ông từ trần. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment