Người dân đổ hàng nghìn lít sữa bò tươi ra đường

Lý do là vì Công ty cổ phần Đà Lạt Milk đã phá hủy hợp đồng với người dân về giá thu mua sữa. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment