Người đàn bà 6 năm kiện đòi được đi chung ngõ với hàng xóm

Không được người hàng xóm đồng ý cho đi chung ngõ, bà Hân khởi kiện và hai bên cùng cương quyết theo đuổi suốt nhiều năm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment