Người cai nghiện ma túy bắt buộc được chăm sóc thế nào?

Xin hỏi người như thế nào thì bị đưa đi cai nghiện bắt buộc; chế độ chăm sóc, điều trị ra sao? Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment