Người Ấn Độ xếp hàng dài trước ngân hàng vì thiếu tiền

Việc nước này đột ngột khai tử tờ 500 và 1.000 rupee (tương đương khoảng 7,5 và 15 USD) đã khiến nhiều người sống dựa vào tiền mặt chịu ảnh hưởng nặng nề. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment