Ngủ vạ vật chờ khai trương Apple Store lớn nhất Trung Quốc

Để tạo được ấn tượng tại thị trường này, Apple đã thuê nghệ nhân Trung Quốc - Wang Dongling viết thư pháp lên bức tường cạnh logo của hãng. Bài thơ "Vẻ đẹp của Hồ Tây trong mưa" và logo... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment