Ngư dân Đà Nẵng đầu tiên được vay tiền Nhà nước đóng tàu mới

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định công nhận cho ngư dân đầu tiên trên địa bàn thành được hưởng chính sách tín dụng đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment