Ngột ngạt Hà Nội: 8 vạn dân ‘chui’ vào 1 phường

Phường Hoàng Liệt có 25 cán bộ nằm trong biên chế nhưng số dân của phường này là 8 vạn. Ước tính, một cán bộ phường phải “phụ trách” 3.200 dân. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment