Ngoại giao sổ nợ: Trung Quốc vung tiền mua ảnh hưởng

Chính phủ Trung Quốc được cho là đang dùng các khoản cho vay làm đòn bẩy để thu về lợi ích chính trị tại các nước đang phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment