Nghi vấn chi vượt 3 triệu USD cho tiêu hủy rác tại TP HCM

TP HCM đang thanh toán cho Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam cao hơn giá thanh toán cho các doanh nghiệp chôn lấp rác thải khác khoảng 3 USD/tấn. Trong khi đó, doanh nghiệp này đang xử lý khối lượng rác khoảng 3.000 tấn/ngày. ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment