Nghi can nhiễm HIV giết người trốn viện tâm thần thế nào?

Nhận lưỡi cưa từ người thân, Liêm cắt song sắt cửa thông gió. Sau đó, anh ta cùng 2 nghi can đang bị điều tra về tội giết người dùng chăn mỏng cuốn lại làm dây đu ra ngoài. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment