Nghe tiểu thương nói tiếng Anh như gió

Hàng trăm tiểu thương ở chợ Bến Thành, TP.HCM đều sử dụng thành thạo ngoại ngữ, phần lớn tiếng Anh, nhưng có người nói được hai đến ba thứ tiếng.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment